Προμηθευτικος & Καταναλωτικός Συνεταιρισμός
Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού

Αρχική
Ανακοινώσεις
Διοίκηση
Εκδηλώσεις
F.A.Q.
Συνεργασίες
Προσφορές
Περιοχή μελών
Επικοινωνία
Έντυπα

ΈντυπαΈντυπα για το Μέλος
 Αίτηση εγγραφής.doc
 Για την εγγραφή χρειάζεται να υποβληθεί έγγραφο που πιστοποιεί ότι είστε υπάλληλος του Υπουργείου ή φορέα αυτού.
 Αίτηση εγγραφής.pdf
 Για την εγγραφή χρειάζεται να υποβληθεί έγγραφο που πιστοποιεί ότι είστε υπάλληλος του Υπουργείου ή φορέα αυτού.
 Απογραφικό δελτίο.doc Απογραφικό δελτίo.pdf        
 Αίτηση διαγραφής.doc Αίτηση διαγραφήs.pdf
 Αίτηση παραλαβής κάρτας ΜΑΚΡΟ.doc Αίτηση παραλαβής κάρτας ΜΑΚΡΟ.pdf
 Υπεύθυνη δήλωση εξουσιοδότησης Υπεύθυνη δήλωση εξουσιοδότησης.pdf
Κάρτα Απεριορίστων Διαδρομών
 Αίτηση έκδοσης κάρτας απεριορίστων διαδρομών.doc  Αίτηση έκδοσης κάρτας απεριορίστων διαδρομών.pdf 
 Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής κάρτας απεριορίστων διαδρομών.doc  Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής κάρτας απεριορίστων διαδρομών.pdf 
  
 Παρακράτησης μηνιαίας συνδρομής από την μισθοδοσία  Παρακράτησης μηνιαίας συνδρομής από την μισθοδοσία 
  
  Έντυπα για το Οικογενειακό Οδοντιατρικό πακέτο
 Υπεύθυνη δήλωση μέλους.doc  Υπεύθυνη δήλωση μέλους.pdf 
 Υπ.δήλωση μέλους συντ/χου.doc  Υπ.δήλωση μέλους συντ/χου.pdf
 Υπεύθυνη δήλωση νέου μέλους.doc Υπεύθυνη δήλωση νέου μέλους.pdf
 Έντυπα για τηλεφωνία
  Αίτηση Μεταβίβασης.pdf
  Αίτηση Σύνδεσης VODAFONE.pdf
  Αίτηση Σύνδεσης Σταθερού HRS.pdf
  Αίτηση Φορητότητας.pdf
 Έντυπα για το κατάστημα
 Σύμβαση καταστήματος.doc Σύμβαση καταστήματος.pdf
 Σύμβαση καταστήματος για έκπτωση.doc Σύμβαση καταστηματοςγια έκπτωση.pdf
Πρωτόκολλο -Παραλαβής -Παράδοσης Διατακτικών.doc Πρωτόκολλο -Παραλαβής -Παράδοσης Διατακτικών.pdf 
Έντυπα Γενικής Συνέλευσης
 Υποψηφιότητα για το ΔΣ 
 Υποψηφιότητα για το ΕΣ 
 Απαλλαγής Ευθυνών.docΑπαλλαγής Ευθυνών.pdf 
Άλλα Έντυπα 
 Υπεύθυνη δήλωση.doc Υπεύθυνη δήλωση.pdf
Αίτηση έκδοσης Ευρωπαικής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας   Αίτηση έκδοσης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας 

 

Εορτολόγιο 
..

.. ..

 Χρήσιμα
  ΕΟΠΥ-ΠΕΔΙ
  Συμβεβλημένοι
  Διαθεσιμότητα Ιατρών
  Εφημερίες Φαρμακείων
  Αθηνών
  Θεσσαλονίκης
  Εφημερίες Νοσοκομείων
  Αττικής
  Θεσσαλονίκης
  Δρομολόγια
  ΟΣΕ
  Πλοίων

 

    

2012 © - Προμηθευτικός & Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Υπαλληλων Υπουργείου Πολιτισμου - All rights reserved